15 mrt 2012 22:03

Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme*.

Het ESM verleent steun aan ESM-leden die kampen met ernstige financieringsproblemen, indien het nodig is om de financiële stabiliteit van de eurozone te vrijwaren. De steun wordt onder strenge voorwaarden toegekend. Het aandeel van België in het totale kapitaal bedraagt 3,4471%, wat neerkomt op ten hoogste 24 339 700 000 euro. 

 

Zie ook het bericht van 10 februari 2012.

* Brussel, 2 februari 2012.