11 dec 2015 15:09

Verdrag tussen België en Luxemburg over de samenwerking inzake defensie en veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag tussen België en het Groothertogdom Luxemburg over de samenwerking inzake defensie en veiligheid. 

De Belgisch-Luxemburgse bilaterale samenwerking neemt tegelijkertijd met de revitalisering van de militaire samenwerking tussen de Benelux-staten inzake defensie en veiligheid ieder jaar in belangrijkheid toe in aantallen en omvang van het samenwerkingsspectrum. De bilaterale samenwerking bestaat voornamelijk voor de inspanningen voor de rationalisatie en de interoperabiliteit van de Europese defensies, maar ook voor de "Pooling and Sharing"-initiatieven van de Europese Unie en de "Smart Defence"-initiatieven van de NAVO. 

De Belgisch-Luxemburgse bilaterale samenwerking is dan ook zo belangrijk geworden dat de beide regeringen besloten hebben dat het nodig is om een solide gemeenschappelijke rechtsgrondslag te hebben voor de talrijke bestaande en toekomstige samenwerkingsverbanden inzake defensie.

Het verdrag tussen Belgë en het Groothertogdom Luxemburg over de samenwerking in defensie en veiligheid, werd op 5 februari 2015 in Brussel ondertekend. Het is een raamverdrag dat voor iedere Belgisch-Luxemburgse samenwerking de gewenste stevige juridische basis biedt.