30 okt 2009 14:49

Verdrag tussen België en Nederland

Onderbrenging van gevangenen in Nederlandse gevangenis - tweede lezing

Onderbrenging van gevangenen in Nederlandse gevangenis - tweede lezing

Om de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan, heeft de ministerraad met Nederland een verdrag gesloten om detentieplaatsen in Nederland te gebruiken voor Belgische gedetineerden.

België kampt met een structureel tekort aan detentieplaatsen. Met het Belgische masterplan 2008-2012 komen er extra plaatsen vanaf 2012. Nederland heeft echter een teveel aan detentieplaatsen. Daarom is de Belgische overheid met de Nederlandse overheid overeengekomen om als noodoplossing tot 2012 de inrichting in Tilburg te gebruiken en er Belgische gevangenen in onder te brengen. De inrichting zal als bijhuis fungeren van Wortel. De gedetineerden behouden hun Belgische rechtspositie.

De Nederlandse overheid stelt het personeel en de materiële middelen ter beschikking. De afspraken hierover worden geregeld in het verdrag.

Het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en België wordt goedgekeurd in tweede lezing. Het werd aangepast aan het advies van de Raad van State.