15 mrt 2024 17:22

Verduidelijking in het koninklijk besluit tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen.

Op 1 april 2018 werd Sciensano opgericht door de wet van 25 februari 2018. Sciensano is ontstaan uit de fusie van twee voormalige federale wetenschappelijke instellingen: WIV-ISP en CODA-CERVA. Deze twee instellingen werden en worden nog steeds vermeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen. Deze instellingen bestaan echter niet meer en zijn vervangen door Sciensano, dat geen federale wetenschappelijke instelling is, zoals uitdrukkelijk wordt vermeld in de toelichting bij het wetsontwerp tot oprichting van Sciensano.

Het ontwerp van wijzigingsbesluit heeft tot doel de inhoud van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen te corrigeren om elke verwarring te vermijden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen