29 mrt 2024 16:57

Verduidelijkingen inzake mechanismen ter bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verduidelijkingen aanbrengt aan het koninklijk besluit betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid.

Concreet betreft het volgende aanpassingen:

  • een redactionele wijziging ter verduidelijking van de bestaande tekst inzake de geldigheidsduur van de groenestroomcertificaten
  • de wijziging van de termijn om groenestroomcertificaten bij te houden in de database van 5 jaar naar onbepaalde duur, wat de rapportering op lange termijn inzake afgeleverde certificaten vergemakkelijkt
  • de verduidelijking dat de betalingsverplichting niet gekoppeld is aan enige voorwaarde, prestatie of overdracht aan groenestroomcertificaten
  • de bepaling dat het koninklijk besluit in werking treedt na publicatie in het Belgisch Staatsblad

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.