04 okt 1996 17:00

Vereenvoudiging en versnelling van de rechtspleging in kortgeding en p
ublikatie van de arresten bij de Raad van State