26 nov 1999 16:00

Vereenvoudiging van de procedure voor de goedkeuring van telecommunica
tie-apparatuur