27 nov 2009 12:06

Vereffening van vennootschappen

Hervorming van de vereffeningsprocedure van vennootschappen

Hervorming van de vereffeningsprocedure van vennootschappen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de vereffeningsprocedure van vennootschappen wijzigt (wetboek van vennootschappen, gewijzigd door de wet van 2 juni 2006).

De procedure om een verzoek tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar per eenzijdig verzoekschrift in te leiden, wordt gewijzigd:

  • het verzoek moet ingeleid worden bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel;
  • het moet worden ondertekend door de vereffenaar of de lasthebber van de vennootschap;
  • de verplichting om een nieuwe boekhoudkundige staat van activa en passiva in te dienen wordt geschrapt wegens geen toegevoegde waarde;
  • de rechtbank van koophandel moet uitspraak doen binnen vijf dagen.

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.