07 apr 2022 13:44

Verenigingswerk aangeven en consulteren is vanaf nu mogelijk

Hoewel de nieuwe regels op het verenigingswerk al op 1 januari van kracht zijn geworden, ontbraken nog enkele belangrijke instrumenten om deze regeling goed te kunnen toepassen. Daarin komt nu verandering.

Online-instrumenten

“Sinds 1 januari is er een nieuwe regeling van kracht voor het verenigingswerk, zodat enthousiaste mensen, die in de sport- en socioculturele sector het beste van zichzelf willen geven, ook in de toekomst financieel iets kunnen bijverdienen”, aldus Frank Vandenbroucke, Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

“Opdat deze regels goed toegepast zouden worden, heeft de RSZ enkele online-instrumenten uitgewerkt die zowel de werkgevers als de verenigingswerkers voordelen bieden. Zo maken deze instrumenten het voor de werkgevers makkelijker om de verenigingswerker te registeren, terwijl verenigingswerkers dan weer op een simpele manier hun aantal gewerkte uren kunnen nagaan. Een belangrijke stap in de goede richting. De RSZ zal verenigingen ook met raad en daad bijstaan om alle prestaties correct te registreren.”

Aangeven in Dimona (ook retroactief)

Belangrijk voor werkgevers is dat de Dimona – de aangifte waarmee de indiensttreding van een werknemer aan de RSZ wordt gemeld – nu voorziet in een code voor verenigingswerkers. Daardoor kunnen sportclubs en socioculturele verenigingen werknemers als verenigingswerkers aangeven.

Het vernieuwde verenigingswerk trad al in werking op 1 januari 2022. Werkgevers die in de afgelopen maanden al van het systeem gebruik hebben gemaakt, moeten de geleverde prestaties nu retroactief melden in Dimona.

Een organisatie die nog nooit eerder iemand heeft aangeworven, moet zich eerst als werkgever kenbaar maken bij de RSZ (“identificeren”) via de onlinedienst Wide.

Het resterende aantal uren nagaan

Voor werknemers heeft de RSZ de onlinedienst Verenigingswerk ontwikkeld. Daarin kunnen verenigingswerkers nagaan hoeveel uren verenigingswerk ze nog over hebben.

De teller wordt gevoed met gegevens uit Dimona. Daardoor is het in de eerste weken goed mogelijk dat het aantal uren niet klopt, omdat werkgevers de prestaties die verricht zijn voor 7 april nog volop aan het aangeven zijn.

Verenigingswerk is een beveiligde onlinedienst. Aanmelden gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een unieke code via mobiele app.

Wat is verenigingswerk?

Volgens de vernieuwde regels voor verenigingswerk mogen organisaties uit de sport- en socioculturele sector werknemers in dienst nemen zonder sociale bijdragen te hoeven betalen. Het aantal uren dat een verenigingswerker volgens dat gunstregime mag werken, is gelimiteerd per kwartaal en per jaar.

Hoeveel uur verenigingswerk mag je doen?

  • In de socioculturele sector: 300 uur per jaar, en maximaal 100 uur per kwartaal. In het derde kwartaal mag je maximaal 190 uur werken.
  • In de sportsector: 450 uur per jaar, en maximaal 150 uur per kwartaal. In het derde kwartaal mag je maximaal 285 uur werken.

Limiet voor studenten

Ook studenten mogen verenigingswerk doen. Zij moeten zich wel aan een limiet van 190 uur per jaar houden.

Die 190 uur verenigingswerk mag een student met zijn 475 uur studentenarbeid combineren.

Meer informatie

Op de website verenigingswerk.be vindt u de toepassing waarin verenigingswerkers hun resterende uren kunnen bekijken, en ook alle voorwaarden om aan verenigingswerk te kunnen doen.

Alle informatie over de onlinediensten Wide en Dimona staat op het Portaal van de Sociale Zekerheid: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/index.htm.