26 apr 2019 16:29

Verergerings- en overlijdensbijslag voor het personeel van de politiediensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verergeringsbijslag en de overlijdensbijslag ten gunste van de personeelsleden van de politiediensten.

Op het gebied van arbeidsongevallen en beroepsziekten zijn de personeelsleden van de politiediensten onderworpen aan de regelgeving voor het personeel in de overheidssector. De personeelsleden getroffen door een arbeidsongeval of hun rechthebbenden hebben recht op een bijslag wegens verergering van de blijvende arbeidsongeschiktheid, of een overlijdensbijslag, na de herzieningstermijn. De bijslagen worden toegekend onder bepaalde voorwaarden. Dit ontwerp voert de wetsbepalingen in verband met deze bijslagen uit, en is dan ook noodzakelijk om effectief een verergerings- of overlijdensbijslag te kunnen toekennen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.