10 mei 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Vergoeding van schade veroorzaakt door loodsfouten van zeevaartuigen