04 jun 2021 15:58

Vergoeding voor het onderhoud van de uniformen bij de Administratie van de Douane en Accijnzen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van ministerieel besluit goed tot toekenning van een vergoeding voor onderhoud van het uniform aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Het ontwerp van ministerieel besluit beoogt de toekenning van deze vergoeding aan de personeelsleden van de Douane en Accijnzen die verplicht zijn om een uniform te dragen. Er werden verschillende forfaitaire maandbedragen vastgesteld naargelang de categorie van budget waartoe de begunstigde behoort.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen.