10 dec 2013 13:24

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen, … welk prijskaartje hangt hieraan vast?

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen, … welk prijskaartje hangt hieraan vast?
De kerncijfers van de sociale zekerheid en de plaats van België in Europa
 
Uit de cijfers van dit jaar komen de uitdagingen van ons systeem naar voor (vergrijzing, uitgaven voor ziekterisico’s, maatschappelijke integratie) en bepaalde succesvolle maatregelen van de regering (verloven voor medische bijstand, brugpensioenen)”, aldus Jan Bertels, directeur-generaal bij de DG Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid.
 
Op dinsdag 10 december 2013 heeft de FOD Sociale Zekerheid de twee nieuwe brochures De sociale uitgaven in België: kerncijfers 2012 en Sociale bescherming in België: ESSOBS-data 2011 voorgesteld.

Kerncijfers 2012

Wat is de impact van bijvoorbeeld de vergrijzing? Gelet op de afhankelijkheidsgraad (verhouding actieve bevolking/ouderen) zullen er in 2060 slechts 2 actieve mensen voor 1 oudere zijn; momenteel is dat 3 voor 1 en in 1991 was dat 4 voor 1!

In 4 jaar tijd is er een vermindering met 20% van het aantal werklozen jonger dan 60 jaar die een bedrijfstoeslag krijgen (het vroegere brugpensioen) met een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende. In 2012 bedroeg het totaal aan uitgaven voor werkloosheid met bedrijfstoeslag 1,6 miljard euro. Bovendien zijn er duidelijk meer verloven voor medische bijstand (+ 55 % in 5 jaar tijd), een maatregel ter ondersteuning van de gezinnen die zijn effect niet heeft gemist.

Hoe zit het met ons gezondheidssysteem? Hoe is het de laatste 10 jaar geëvolueerd en hoe zit het met de andere Europese landen?

De cijfers in de brochure Sociale bescherming in België: ESSOBS-data 2011 tonen aan dat de uitgaven voor bescherming tegen ziekterisico bijna 30 % van de uitgaven voor sociale bescherming bedragen, wat gemiddeld neerkomt op ongeveer 8 % van het bbp van België of ongeveer 31 miljard euro. Het Europese gemiddelde (EU27) bedraagt 8,3 % van het bbp.  De sociale uitgaven voor ziekte in België liggen net onder het gemiddelde van onze buurlanden zoals Frankrijk (9,2%) en Duitsland (9,5%). In totaal bedroegen de uitgaven voor sociale bescherming meer dan 30 % van het bbp in 2011, dit is 112 miljard euro.

De brochures en bijhorende documenten zijn beschikbaar op http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/cijfers.htm.

Voor informatie over de brochures

Jan BERTELS – 0478 26 14 54 jan.bertels@minsoc.fed.be
Directeur-generaal Sociaal Beleid

Dirk MOENS - 0473/63.83.70 - dirk.moens@minsoc.fed.be
Directie-generaal Beleidsondersteuning

Perscontact

Barbara DE CLIPPEL 0473 13 13 29, press@minsoc.fed.be
Communicatieverantwoordelijke