17 aug 2020 09:49

Vergunning verkregen voor renovatie van sociale woningen in Peterbos

De Peterboswijk in Anderlecht is een van de grootste sociale wooncomplexen van het Brusselse Gewest. Blok 9 van deze wijk zal een grondige renovatie krijgen van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel. De stedenbouwkundige vergunning werd verkregen op 4 augustus.

Het flatgebouw in kwestie telt 80 appartementen verdeeld over 10 verdiepingen, een kruidenier, een apotheek, een sociale vzw en een wijkantenne op het gelijkvloers. De renovatie zal de levenskwaliteit en het comfort van de bewoners verbeteren.

Via een eenvoudig maar intelligent concept, bedacht door de studiebureaus 51N4E, Lacaton en Vassal, zal er antwoord geboden worden aan diverse problemen waar modernistische hoogbouwcomplexen vandaag regelmatig mee geconfronteerd worden zoals gebrek aan thermisch comfort, ruimte en een slechte akoestiek.

Voor de bestaande gevels worden nieuwe betonnen, geprefabriceerde structuren geplaatst, die rechtstreeks zullen aansluiten op de bestaande appartementen. Deze uitbreidingen zullen ingericht worden als wintertuin met balkon. Deze wintertuinen zullen er niet enkel voor zorgen dat de appartementen ruimer worden, maar zij zullen ook een thermische buffer vormen voor de appartementen tijdens zowel koude als warme dagen, wat meer comfort zal bieden aan de bewoners.  De bestaande technische installaties zullen worden vernieuwd om het energieverbruik te verminderen.

Opmerkelijk is dat het gebouw gedurende de volledige duur van de werken bewoond zal blijven. Zo hoeven de bewoners niet te verhuizen. Dankzij de bouw van uitbreidingen en een strikte fasering zal de door de werken veroorzaakte overlast tot het minimum worden beperkt.

De werken worden uitgevoerd in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij De Anderlechtse Haard, die de bewoners zal begeleiden doorheen de werken.

Kostenplaatje voor dit project wordt geschat op ongeveer € 11 miljoen. De start van de werken wordt verwacht begin 2022.