11 mrt 2022 12:58

Vergunning voor brandweerkazerne “Delta” in Elsene

De stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Triomflaan in Elsene is verkregen. Dat melden Beliris, de openbare bouwheer voor Brussel, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De toekomstige kazerne zal groter, efficiënter en duurzamer zijn.

De nieuwe kazerne zal op een steenworp van de bestaande voorpost voor de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) worden gebouwd, dat te verouderd en te klein was om te worden gerenoveerd. Zo kan de dienstverlening ongehinderd worden verdergezet tijdens de bouw.

Het nieuwe gebouw zal 3 keer zo groot zijn, maar liefst 2.700 m2 verspreid over 5 verdiepingen. Voldoende ruimte voor 3 types brandweerwagens, twee voertuigen voor kleine interventies, een viertal ziekenwagens, ploegen tot 20 brandweerlui en hun uitrusting. Hierbij werd al rekening gehouden met de toekomstige behoeftes van de interventiezone.

Het project, ontworpen door ORG - Permanent Modernity, zorgt zowel voor een doordachte indeling om het vertrek voor interventies te optimaliseren als voor meer welzijn voor de ploegen die diensten draaien van 24u. Een belangrijke verandering bijvoorbeeld is dat de slaapzaal werd vervangen door aparte slaapkamers voor 2 personen.

Verder zullen er speciale ontsmettingszones zijn voor de mensen die terugkeren van een interventie. Deze nieuwe faciliteiten zullen de duur van de blootstelling aan schadelijke stoffen verkorten en het gemakkelijker maken om verontreinigde kleding en uitrusting te desinfecteren en saneren. Er zal ook een oefentoren zijn waar brandweerlui kunnen oefenen op de benadering van een gebouw met verschillende soorten ramen en balkons.

Het wordt zowel letterlijk als figuurlijk een groen gebouw. Het gebouw zal de groene kleur krijgen die overal op de aangrenzende universiteitscampus te zien is, en het zal energiezuinig zijn met zonnepanelen en een warmtepomp. Alle daken zullen groendaken zijn, zowel intensieve als extensieve, met een 6 cm dikke watervasthoudende laag die onderhoud tot een minimum beperkt. Regenwater zal worden gebruikt voor het besproeien van de planten, het water van de douche en het doorspoelen van het toilet. Ook het grijze water van bv. wasbakken wordt hergebruikt.

Tot slot zal dit project ook de biodiversiteit op het terrein verbeteren. De voetafdruk van het gebouw werd beperkt om zo veel mogelijk ruimte te laten voor beplanting. Door de slechte kwaliteit van de bodem groeit er momenteel enkel onkruid, invasieve soorten en zieke bomen. Daarom zal er eerst een nieuwe teellaag met meer voedingsstoffen worden aangebracht. Om een sterker ecosysteem te creëren, werd er gekozen voor een grote diversiteit aan inheemse planten die weinig onderhoud nodig hebben.

De werken zouden eind 2022 van start gaan.

 

Citaten

Karine Lalieux, minister van pensioenen en maatschappelijke integratie, belast met Beliris

“Veiligheid en duurzaamheid staan ​​centraal bij deze brandweerkazerne. De voorzieningen zullen de werkomstandigheden voor het personeel aangenamer, efficiënter en veiliger maken. Het door Beliris ontwikkelde en uitgevoerde project houdt rekening met de vereisten van een moderne brandweerkazerne. Zo wordt de werking en het vertrek/retour bij interventies geoptimaliseerd. Het past ook bij de tijd: de keuze voor hernieuwbare energie en duurzame materialen maken van deze kazerne een gebouw dat zich richt op de toekomst en de ecologische transitie.”

Pascal Smet, Brussels staatssecretaris belast met Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

“Met de steun van Beliris en Karine Lalieux boekt het Gewest vooruitgang in de modernisering van de brandweerinfrastructuur. Na Anderlecht, met de MSI, is het nu de beurt aan Oudergem. Onze brandweerlieden en ambulanciers zetten zich in voor de Brusselaars en de kwaliteit van hun kazernes voldeed niet. Net zoals voor andere projecten nemen we met Beliris onze verantwoordelijkheid voor dit project. We willen een waardige werkomgeving bieden aan deze mensen die elke dag levens redden in Brussel.”

Pierre Menu, officier tweede in bevel, adjunct-directeur-generaal van de Brusselse brandweer

“Wij zijn uiterst tevreden met het gunstige verloop in dit dossier.  Onze mannen en vrouwen zijn ongeduldig om hun wachtdiensten te vervullen in deze kazerne die het juiste evenwicht zal bieden  tussen comfort voor de teams, efficiënt werken en onderhoudsgemak. Het toont ook de ecologische betrokkenheid van Brandweer Brussel. Het gebouw zal beantwoorden aan de eisen voor duurzaam bouwen en zal veel energiezuiniger zijn. Het zal minder energie verbruiken en de onderhoudskosten verminderen.