14 jan 2021 13:16

Vergunningsaanvraag voor de nieuwe brandweerkazerne in Delta

Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kondigen de indiening van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Elsene aan.

De toekomstige voorpost voor de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) komt vlak naast de huidige, op een steenworp van het Delta-metrostation. Het bestaande gebouw, opgetrokken in 1980, voldoet niet meer aan de behoeften. Er zijn problemen qua bewoonbaarheid en veiligheid, het verouderde gebouw heeft een grote ecologische voetafdruk en  het is te klein om het gebied efficiënt te bedienen. Het volledige complex en de uitrusting moeten worden vervangen.

De nieuwe post zal een oppervlakte van 2.700 m2 hebben, tegenover slechts 800 m2 nu. Het zal gebouwd worden naast het oude om de uitstekende locatie te behouden.

  • Karine Lalieux, federaal minister van Pensioenen belast met Beliris, is opgetogen: "In deze veranderende wijk zal de nieuwe kazerne de brandveiligheid en de dringende geneeskundige hulpverlening in de omgeving versterken. De brandweerlieden zullen ook graag profiteren van een hoogtechnologische faciliteit die voldoet aan hun behoeften, zowel voor interventies als voor wachtdiensten.”
  • Pascal Smet, staatssecretaris belast met de DBDMH, is verheugd te kunnen zeggen dat de dossiers vorm krijgen. "We kennen het project inzake de verhuis van de Helihavenkazerne naar Thurn enTaxis en het project inzake de bouw van een nieuwe kazerne in Anderlecht. Met dit nieuwe voorpost bewijzen we de realiteit van ons betrokkenheid om een adequate infrastructuur aan te bieden aan ons brandweerkorps. Zo zullen de komende jaren alle voorposten worden gerenoveerd. Delta zal worden verplaatst en heropgebouwd: een operatie onder leiding van het Gewest met de steun van de federale regering opnieuw opbouwen".
  • Pierre Menu, officier tweede in bevel, adjunct-directeur-generaal van de Brusselse brandweer voegt hieraan toe: "Dit ontwerp voor de kazerne zorgt voor het juiste evenwicht tussen comfort voor de teams, efficiënt werken en onderhoudsgemak. Het toont ook de ecologische betrokkenheid van Brandweer Brussel. Het gebouw zal beantwoorden aan de eisen voor duurzaam bouwen en zal veel energiezuiniger zijn. Het zal minder energie verbruiken en de onderhoudskosten verminderen. »

De ruimten zullen meer comfort, een gezonde werkomgeving en operationele efficiëntie bieden. Het gebouw zal in zijn omgeving passen door de groene kleur die aansluit bij de rest van de universiteitscampus. De beplanting aan de achterzijde van het perceel zal ook behouden blijven, zo genieten de brandweermannen van wat groen en meer privacy.

Om het groen rond het gebouw te kunnen behouden, werden de nodige functies verdeeld over 5 niveau’s: een binnenplein, 2 garages met sectionale poorten en een ontsmettingszone op het gelijkvloers, civiele en operationele kleedkamers voor de brandweerpakken op de 1ste verdieping; leefruimtes, kantoren en vergaderzalen op de 2de verdieping; sport- en recreatieruimtes op de 3de verdieping; en technische lokalen op de 4de verdieping.

De projectplanning, samen opgesteld door Beliris en DBDMH, schat de ontvangst van de vergunning voor het einde van 2021 en de start van de werken in 2022.

Comfort en efficiënte als de kern van het project

Het project houdt rekening met zowel de technische vereisten van een geoptimaliseerd vertrekzone voor de interventies, als het welzijn van de teams die in de kazerne wonen. De brandweermannen zullen profiteren van een grote keuken, sanitair voor mannen en vrouwen, slaapkamers voor 2 personen in plaats van slaapzalen, een washok, sportzaal en fitnesruimte.

Een opmerkelijk element van het project is de installatie van twee specifieke circuits voor terugkeer van missies: een voor de ontsmetting na een brand en een andere voor de ontsmetting van de teams en medisch noodhulpmateriaal. De ontsmetting na brand is al enkele jaren een belangrijk aandachtspunt van de DBDMH. Inderdaad, tijdens een brand komt het interventiepersoneel onvermijdelijk in contact met een grote verscheidenheid aan gevaarlijke stoffen die zich kunnen hechten aan kleding en uitrusting. Grootschalig internationaal onderzoek heeft aangetoond dat deze vervuiling een nog steeds onderschat gezondheidsrisico vormt. Deze nieuwe faciliteiten zullen de duur van de blootstelling aan schadelijke stoffen verkorten en het gemakkelijker maken om verontreinigde kleding en uitrusting te onderhouden en te hanteren.

Bovendien zijn er sinds het begin van de covid-19-crisis een groot aantal wijzigingen aangebracht in de procedures voor de interventie en het ontsmetten van ambulances. De hygiënemaatregelen zijn drastisch versterkt om zowel de teams als de mensen die worden verzorgd te beschermen. Het project voor de nieuwe kazerne voorziet daarom in het opzetten van specifieke locaties voor volledige desinfectie bij terugkeer van ambulancemissies.

Een oefentoren wordt ook in het gebouw geïntegreerd, waar brandweermannen kunnen oefenen op de benadering van een gebouw met verschillende soorten ramen en balkons. Het gebouw wordt beveiligd door de installatie van beveiligingscamera's, toegangscontrole en een omheinde binnenplaats.

De nieuwe brandweerkazerne anticipeert ook op de toekomstige behoeften van de wijk met de creatie van een leefruimte voor 16 brandweermannen die kan worden uitgebreid tot 20, én met een  extra ziekenwagen en brandweerwagen.

Meer duurzaamheid en biodiversiteit

Een van de belangrijkste doelstellingen bij het ontwerp van de kazerne is het creëren van een efficiënt, compact en energie-efficiënt gebouw, met name door de installatie van fotovoltaïsche panelen en een lucht/water-warmtepomp.

Alle daken, inclusief de parkeergarage, zullen groendaken zijn, zowel intensieve als extensieve, met een 6 cm dikke watervasthoudende laag. Hierdoor wordt regenwater vastgehouden, wat  het onderhoud van de beplantingen vergemakkelijkt, aangezien er in de zomer minder gesproeid moet worden.

De bestaande begroeiing, bestaande uit onkruid, invasieve soorten en zieke bomen, met name vanwege de slechte bodem, zal worden aangepakt om de biodiversiteit te bevorderen. De kwaliteit van de bodem wordt verbeterd met een meer nutriëntenrijke bovengrond en door ze luchtiger te maken. Het doel is een robuust en duurzaam ecosysteem te creëren dat weinig onderhoud nodig heeft.

Ook het waterbeheer is een essentieel onderdeel van dit project. Er zal een natuurlijke infiltratiezone worden gecreëerd, regenwater zal worden gebruikt voor het besproeien van de planten en het water van de douche voor het doorspoelen van het toilet om waterverspilling zo veel mogelijk te vermijden.

Mobieler zijn in de stad

Dit project ligt op minder dan 50 m van een metrostation en richt zich ook op mobiliteit. De binnenplaats en de toegang tot het gebouw zijn ontworpen om de toegang tot de boulevard te vergemakkelijken voor moeilijk te manoeuvreren interventievoertuigen. Een garage, voornamelijk voor dienstvoertuigen, wordt ingericht in een groene helling om de continuïteit van de begroeiing te behouden. Voetgangers en fietsers hebben gemakkelijk toegang tot het gebouw en profiteren van een overdekte fietsenstalling, voldoende voor alle dagelijkse werknemers. Het volledige gebouw is toegankelijk voor mindervalide personen en er is een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een beperking. Tot slot voorziet het project  ookoplaadstations voor elektrische voertuigen.