28 mrt 2003 16:00

Vergunningsrecht

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goed inzake het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.

Deze ontwerpen moeten toelaten om de aangiften inzake het verstrekken van sterke drank en het vergunningsrecht via elektronische weg te doen. Bovendien beogen zij ook de afschaffing van de verplichting voor de gemeentebesturen tot het meedelen van gegevens omtrent de moraliteit van betrokken personen en anderzijds de afschaffing van het voorleggen van de Algemene Eetwareninspectie. Deze maatregelen beogen, in het kader van het e-government, een administratieve vereenvoudiging ten gunste van de burgers, de ondernemingen en de beroepsorganisaties. (*) - ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht; - ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot regeling van de uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht.