14 jul 2023 17:39

Vergunningsvoorwaarden voor recreatieve schutters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor een wapenvergunning voor recreatieve schutters verduidelijkt.

De mogelijke redenen om een wapenvergunning te kunnen aanvragen, worden beschreven in de wapenwet van 8 juni 2006. Twee van deze redenen zijn sportief en recreatief schieten. Voor sportief schieten wordt volgens het uitvoerende koninklijk besluit een sportschutterslicentie vereist. Voor recreatief schieten zijn de voorwaarden in het besluit echter onduidelijk.

Ter verduidelijking werd in een omzendbrief nader toegelicht dat een recreatief schutter een regelmatige activiteit moet kunnen aantonen, onder meer tien schietbeurten per jaar. Om de vijfjaarlijkse controle van de wapenvergunningen door de gouverneur beter afdwingbaar te maken, worden de voorwaarden nu opgenomen in het koninklijk besluit.

Het ontwerp, opgesteld in overleg met de sector, voorziet dat de recreatief schutter voortaan ten minste vijftig keer per vijf jaar en vijf keer per jaar moet gaan schieten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.