21 mrt 2004 18:00

Verhoging IGO

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Marie Arena, Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een jaarlijkse verhoging met 10 euro per maand goed van het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De verhogingen komen er op 1 september 2004, 1 december 2005, 1 december 2006 en 1 december 2007.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Marie Arena, Minister van Maatschappelijke Integratie, keurde de Ministerraad een jaarlijkse verhoging met 10 euro per maand goed van het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De verhogingen komen er op 1 september 2004, 1 december 2005, 1 december 2006 en 1 december 2007.

De voorbije jaren zijn de inkomens van de sociale rechthebbenden merkelijk minder gestegen dan bij de rest van de bevolking. Zo zijn de minimumuitkeringen van de sociale zekerheid tijdens de periode 1985-1997 met 20 à 30% gedaald volgens de gezinscategorie, dit ten opzichte van het gemiddeld netto-inkomen. Tijdens de voorbije legislatuur werd dit verschijnsel een eerste maal gecorrigeerd door de sociale uitkeringen met 4% te verhogen. Het leefloon en - om een globale cohesie te verzekeren in het sociaal beschermingsstelsel - de andere sociale uitkeringen die zich op hetzelfde niveau bevinden als het leefloon, zullen zodanig worden verhoogd dat op het einde van de legislatuur een stijging van 4% wordt bereikt. Deze verhoging zal worden toegepast voor de volgende sociale uitkeringen: - leefloon, - maatschappelijke steun, - wachtuitkering van jonge alleenstaanden, - invaliditeitsuitkering van onregelmatige werknemers, - uitkeringen voor gehandicapten. Anderzijds werd besloten het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) jaarlijks te verhogen om tegen 2007 een verhoging van 40 ? per maand te bereiken. De IGO kan aangevraagd worden via het gemeentebestuur.