02 jun 2017 18:25

Verhoging van de middelen van het Internationaal Monetair Fonds

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de verhoging van de middelen van het Internationaal Monetair Fonds door middel van een bilaterale lening te verstrekken door de Nationale Bank van België met staatswaarborg.

De ministerraad stemt in met de opening van een kredietlijn door de Nationale Bank van België (NBB) ten voordele van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), door middel van een bilaterale lening ten bedrage van de tegenwaarde in speciale trekkingsrechten van maximaal 9,99 miljard euro. De bilaterale lening is bestemd voor de tijdelijke versterking van de middelen van het IMF, zodat het Fonds zijn rol in de crisisbestrijding ten volle kan blijven spelen. In België moeten de bijdragen aan de bilaterale leningen van het IMF ter beschikking gesteld worden in de vorm van een door de Nationale Bank van België (NBB) toegestane kredietlijn met staatswaarborg.

Om te verzekeren dat de verschillende bilaterale leningen worden verleend aan vergelijkbare
voorwaarden, werden binnen het IMF afspraken gemaakt over de belangrijkste modaliteiten, die
de basis vormen voor de overeenkomst tussen de NBB en het IMF. Die modaliteiten zijn de volgende:

 • de initiële looptijd van de overeenkomst is 3 jaar, namelijk tot en met 31 december 2019, en
  kan daarna eenmalig met één jaar verlengd worden
 • de kredietlijn kan worden gebruikt voor het financieren van trekkingen op het IMF tijdens de
  looptijd van de overeenkomst, voor de financiering van verbintenissen die het IMF aangaat
  tijdens de looptijd van de overeenkomst en voor de vervroegde terugbetaling van andere bilaterale leningen
 • de door het Fonds opgenomen bedragen hebben een initiële looptijd van 3 maanden, die stilzwijgend verlengd kan worden. De maximale looptijd bedraagt 10 jaar.
 • op de opgenomen bedragen zal de NBB een interest ontvangen gelijk aan de STR-rentevoet, die wekelijks wordt bepaald
 • indien de toestand van de betalingsbalans of de reserves dat zou vereisen, kan de NBB aan
  het IMF vragen de opgenomen bedragen vervroegd terug te betalen