03 dec 2004 16:00

Verhoging van de plafonds van onvatbaarheid voor beslag

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de ontwerpen van koninklijk besluit goed die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de verhoging van de plafonds van de bedragen die onvatbaar zijn voor beslag, wanneer de schuldenaar één of meerdere kinderen ten laste heeft (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad de ontwerpen van koninklijk besluit goed die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de verhoging van de plafonds van de bedragen die onvatbaar zijn voor beslag, wanneer de schuldenaar één of meerdere kinderen ten laste heeft (*).

Deze verhoging bedraagt 53 euro per kind ter laste. Het geld voor beide ouders, ongeacht de gezinssituatie, wanneer ze het bewijs leveren dat ze het kind daadwerkelijke ten laste hebben. Omdat deze plafonds van onvatbaarheid voor beslag niet kunnen worden ingeroepen tegen de schuldeisers van alimentiegeld (alimentatie zelf, bijdrage en, in de toekomst, dwangsom wegens het niet naleven van de afspraken over de bewaring van het kind), zal deze maatregel tot gevolg hebben dat hetgeen beschikbaar is voor de ouder die alimentatie moet ontvangen groter zal zijn wanneer hij gelijkgerechtigd wordt met andere schuldeisers die een inbeslagneming laten uitvoeren. (*) art. 377§2 van de programmawet van 22 december 2003.