12 mei 2023 15:57

Verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en aan de DBDMH

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de herverdeling van de kredieten uit de interdepartementale provisie met oog op een verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en de Brusselse Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Dit kadert in de doelstelling uit het regeerakkoord om te evolueren naar een meer evenwichtige financiering van de brandweerdiensten.