08 nov 2019 20:28

Verhoging van de volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen moeten bevatten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bijmengingsvolume van duurzame biobrandstoffen en het maximale percentage van het dubbel tellen van biobrandstoffen verhoogt.

Het ontwerp verhoogt het bijmengingsvolume van duurzame biobrandstoffen naar 9,6%. Dit volume wordt uitgedrukt in energetische waarde op de hoeveelheid duurzame biobrandstoffen gemengd in fossiele brandstoffen die jaarlijks tot verbruik uitgeslagen worden. Het ontwerp verhoogt ook het maximale percentage van het dubbel tellen van duurzame biobrandstoffen, geproduceerd uit grondstoffen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot vastlegging van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes brandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten