14 mrt 2014 16:56

Verhoging van een boete in het kader van het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegtransport

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een boete verhoogt in het kader van het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegtransport. 

De ministerraad van 28 februari 2014 keurde reeds een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de boete bij inbreuk op de verplichting om een vrachtbrief in de vrachtwagen te hebben van 50 op 1.800 euro bracht. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs moeten die boete onmiddellijk betalen anders wordt hun vrachtwagen geïmmobiliseerd. De sanctie op het verbod om de lange wekelijkse rust in de vrachtwagen te nemen wordt van 50 op 1.800 euro gebracht.

Het ontwerp dat vandaag wordt goedgekeurd heeft als doel het boetebedrag bij onmiddellijke inning gevoelig te verhogen bij afwezigheid van een vervoersvergunning. Die boete wordt van 990 op 1.800 euro gebracht, rekening houdend met de evenredigheid tussen de afwezigheid van vrachtbrief en de afwezigheid van vervoersvergunning. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan de Raad van State en aan de Gewesten. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg