17 jul 2015 19:01

Verhoging van het uitbetaalde bedrag van het gewaarborgd inkomen voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.

Het voorontwerp verhoogt met 2 % het uitbetaalde bedrag van het gewaarborgd inkomen voor ouderen en dit vanaf 1 september 2015.

Dit voorontwerp kadert in de uitvoering van het advies van de sociale partners over de verdeling van de welvaartsenveloppe 2015-2016 wat de sociale bijstand betreft. Het wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.