21 mrt 2004 18:00

Verhoogde IGO voor ouderen die bij kinderen inwonen

Ouderen die bij hun kinderen inwonen en recht hebben op een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), krijgen vanaf 1 mei 2004 het "verhoogde basisbedrag IGO" als alleenstaande. Dit is een verhoging van 50%: in de plaats van 419 euro krijgen ze 629 euro. Momenteel ontvangen ouderen die bij hun kinderen wonen het "basisbedrag IGO", dat dus 50% lager ligt dan het verhoogd basisbedrag, omdat ze beschouwd worden als samenwonend met mensen die over een inkomen beschikken.

Ouderen die bij hun kinderen inwonen en recht hebben op een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), krijgen vanaf 1 mei 2004 het "verhoogde basisbedrag IGO" als alleenstaande. Dit is een verhoging van 50%: in de plaats van 419 euro krijgen ze 629 euro. Momenteel ontvangen ouderen die bij hun kinderen wonen het "basisbedrag IGO", dat dus 50% lager ligt dan het verhoogd basisbedrag, omdat ze beschouwd worden als samenwonend met mensen die over een inkomen beschikken.

Met dit laatste gegeven zal bij het al dan niet toekennen van de IGO en bij het bepalen van het bedrag ervan geen rekening meer gehouden worden. Omdat dit tot nu toe wel het geval is, valt een aantal ouderen uit de boot. Ouderen die in een instelling verblijven krijgen nu al een verhoogde IGO. Het gevolg daarvan is dat ouderen er belang bij hebben zich te laten opnemen. Dit staat haaks op het streven van de overheid om ouderen ertoe aan te zetten om zo lang mogelijk thuis te blijven. De maatregel kost op jaarbasis 1 miljoen euro in 2004; 1,3 miljoen euro in 2005 ; 1,6 miljoen euro in 2006 en 1,9 miljoen euro in 2007. Wie denkt in aanmerking te komen voor de aangepaste regeling, kan zich wenden tot zijn of haar gemeentebestuur.