26 sep 2003 17:00

Verhuis ICT-dienst van de FOD Binnenlandse Zaken

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het gebruik van een onderhandelingsprocedure voor het aanbesteden van de verhuis van de ICT-dienst van de Algemene Diensten van de FOD Binnenlandse Zaken.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het gebruik van een onderhandelingsprocedure voor het aanbesteden van de verhuis van de ICT-dienst van de Algemene Diensten van de FOD Binnenlandse Zaken.

De Algemene Diensten van de FOD Binnenlandse Zaken verhuizen van de Koningsstraat 66 naar de Leuvenseweg 1 te 1000 Brussel. Al het computermateriaal dat zich in de huidige computerzaal bevindt moet verhuisd worden naar het nieuwe gebouw. De firma Approach voldoet als enige aan de vereisten en heeft een prijs vooropgesteld die marktconform en zelfs competitief is.