06 feb 2004 16:00

Verhuis van de centrale vestiging van de FOD Financiën

De Ministerraad heeft de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, gemachtigd om de nodige overheidsopdrachten af te sluiten in het kader van de verhuis van de centrale site van de FOD Financiën, alsook sommige onderhandelingsprocedures (*).

De Ministerraad heeft de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, gemachtigd om de nodige overheidsopdrachten af te sluiten in het kader van de verhuis van de centrale site van de FOD Financiën, alsook sommige onderhandelingsprocedures (*).

De personeelsleden van de centrale diensten, die thans gehuisvest zijn in de Financietoren, zullen vóór het einde van het jaar hun intrek nemen in het North Galaxy-complex (vlakbij het Noordstation). De verschillende drukkerijen en logistieke diensten, van hun kant, zullen in de loop van 2004 en 2005 samengebracht worden in het Diamant Boart-gebouw (vlakbij het Zuidstation). De Ministerraad heeft dan ook de budgettaire middelen die nodig zijn voor deze verhuis ter beschikking gesteld van de FOD Financiën. (*) het beginselakkoord werd gegeven tijdens de Ministerraad van 9 januari 2004 (zie bericht nr. 7).