29 okt 2021 21:09

Verhuis van de FOD Financiën naar North Galaxy en herhuisvesting van de Federale Politie in de Financietoren

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, minister van Financiën Vincent Van Peteghem en de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met de verderzetting van het meerjarig bezettingsplan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat betreft de verhuis van de FOD Financiën naar North Galaxy en de herhuisvesting van de Federale Politie in de Financietoren.

Het gaat erom alle satellietdiensten van de FOD Financiën, alsook die die de Financietoren van het Administratief Centrum Kruidtuin bezetten, te verhuizen naar North Galaxy door ze te laten overgaan naar een New Way of Working-omgeving (NWoW). De aldus vrijgekomen ruimten in de Financietoren zullen de administratieve diensten van de Federale Politie huisvesten, die momenteel gevestigd zijn in de Kroontuinen, door hen eveneens te laten overgaan naar de NWoW-ABW (activity based workspaces).

De ministerraad gaat ook akkoord met de lancering van een open procedure met Europese bekendmaking met de prijs als enige gunningscriterium als plaatsingswijze voor de opdrachten van werken. Hij gaat eveneens akkoord met de verlenging van de twee huurcontracten van het complex “Kroontuinen” voor twee jaar (2024 en 2025).

Voorts wordt de minister van Financiën verzocht de dienstverlening aan de burgers te blijven optimaliseren en te organiseren binnen de contouren van de nieuwe front office in de North Galaxy.