04 jun 2004 17:00

Verhuis van FOD's

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de verhuis van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Directoraat generaal "Geneesmiddelen" en de Administratieve Gezondheidsdienst en van de FOD Sociale Zekerheid.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de verhuis van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Directoraat generaal "Geneesmiddelen" en de Administratieve Gezondheidsdienst en van de FOD Sociale Zekerheid.

Voor de eerste verhuis wordt een niet-gesplitst krediet van 4.452.000 euro toegekend. Voor de tweede verhuis bedraagt het krediet 1.262.000 euro. Voor de eersten is de verhuis naar Eurostation, blok II, voorzien voor de tweede helft van 2004, voor de tweede, eind 2004.