07 feb 2003 16:00

Verjaring voor de uitbetaling van de pensioenen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de verjaringstermijn inzake de uitbetaling van de pensioenen en de rechtzetting van vergissingen in administratieve beslissingen of in de uitvoering ervan.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de verjaringstermijn inzake de uitbetaling van de pensioenen en de rechtzetting van vergissingen in administratieve beslissingen of in de uitvoering ervan.

Het ontwerp stelt de verjaringstermijn van de verplichting om een juridische of materiële vergissing in de uitvoering van een beslissing recht te zetten en de achterstallen te betalen vast op tien jaar (*). Deze bepaling is van toepassing op alle prestaties die betaald worden door de Rijksdienst voor Pensioenen (de prestaties voor zelfstandigen en personen met een handicap inbegrepen) en door de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. (*) in de plaats van vijf nu.