12 jul 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Verjaringstermijn voor rechtsvorderingen