27 nov 2009 12:06

Verkeersveiligheid

Voorafname op het verkeersveiligheidsfonds voor projecten van de geïntegreerde politie

Voorafname op het verkeersveiligheidsfonds voor projecten van de geïntegreerde politie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voor 2009 13.879.444 euro toekent aan de controlediensten voor  verkeersveiligheid die afhangen van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het bedrag komt uit het verkeersveiligheidsfonds en is bestemd voor de financiering van projecten die de vaststelling van de verkeersinbreuken doeltreffender maken, de afhandeling en inning van de boetes sneller en vlotter laten verlopen en die de gemeenschappelijke aankopen van gestandaardiseerd verkeerstechnisch materiaal ondersteunen.

De maatregel wordt goedgekeurd overeenkomstig artikel 5, §3 van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid, zoals gewijzigd door de wet van 8 juni 2008.