COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

27 apr 2007 17:00

Verkiezing van de federale wetgevende Kamers

Bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers

Bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael voorstelde en dat de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers bijeenroept. Op zondag 10 juni 2007 worden de kiescolleges van de kieskringen van het Rijk bijeengeroepen tussen 8 en 13 uur in de kieskantons waar de stemming met papieren stembiljetten gebeurt en tussen 8 en 15 u in de kantons waar de stemming geautomatiseerd is. De nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers en de nieuwe Senaat worden op 28 juni 2007 bijeengeroepen.