04 apr 2003 17:00

Verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met een verdrag betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende instemming met een verdrag betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement.

Het verdrag legt de principes vast die gemeenschappelijk zijn aan alle lidstaten voor de verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement. Het bepaalt als principe de invoering van de proportionele stemming, de onverenigbaarheid tussen het mandaat van europarlementslid en dat van nationaal parlementslid, de verplichting van territoriale kiesomschrijvingen in alle lidstaten met meer dan 20 miljoen inwoners en de mogelijkheid voor elke staat om een bovengrens te bepalen voor de verkiezingsuitgaven. Deze beslissing noodzaakt geen wijziging van de Belgische wet houdende de organisatie van Europese verkiezingen, die er conform aan is. De wet zal uitwerking hebben na ratificatie door alle lidstaten.