05 apr 2019 22:46

Verkiezingen 2019: wijziging van het model van oproepingsbrief voor het kieskanton Sint-Genesius-Rode

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het model van oproepingsbrief voor de verkiezingen van 2019 wijzigt voor de kiezers van het kieskanton Sint-Genesius-Rode.

De speciale modellen vastgelegd bij de vorige verkiezingen zijn niet aangepast aan de in het buitenland verblijvende Belgen, die nu ook mogen stemmen voor het Europees Parlement. Ze kunnen dan ook niet gebruikt worden voor de gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019. Het ontwerp zorgt dus voor de aanpassing van de oproepingsbrieven aan deze stemmogelijkheden. Het zijn bovendien niet langer de gemeenten, maar de consulaire posten die de oproepingsbrieven versturen naar de Belgen in het buitenland.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement