25 mei 2014 11:27

Verkiezingen 25 mei 2014: Kies voor het leven!

Zondag 25 mei kunnen we niet enkel stemmen voor de verschillende parlementen, maar ook voor het leven. Meer dan 200 gemeenten grijpen deze gelegenheid aan om  hun inwoners te informeren over orgaandonatie, dankzij de Beldonorcampagne van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Op sommige plaatsen kunnen kiezers zich zelfs onmiddellijk opgeven als potentiële donor.

Na het succes van de vorige verkiezingen in 2012 werkt de FOD Volksgezondheid opnieuw samen met verschillende gemeenten om via Beldonor de kiezers te informeren over de campagne ‘Als mijn leven stopt, kan een ander verder’. 90.000 affiches en brochures worden in 200 gemeenten in heel het land verspreid, en sommige gemeenten openen speciaal een loket waar geïnteresseerden zich ter plaatse als potentiële donor kunnen opgeven. Dit dankzij de hulp van talloze vrijwilligers.

Meer informatie hierover vindt u terug op de websites van de verschillende gemeenten of op www.beldonor.be.
Het succes van de Beldonorcampagne stijgt jaar na jaar. Het aantal mensen dat zich in het Nationaal Register expliciet voor orgaandonatie uitspreekt, blijft groeien. Momenteel staat de teller op 193 516. Toch sterven elke week nog 2 landgenoten omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan hebben gekregen. 1 150 landgenoten staan nog op de wachtlijst. Het is dus van levensbelang dat  de mensen blijvend gesensibiliseerd worden.

Elke Belg of inwoner die minstens 6 maand in het vreemdelingenregister is ingeschreven wordt wettelijk beschouwd als een potentiële donor, tenzij hij expliciet verklaart geen donor te willen zijn.

Via het inschrijvingsformulier  voor orgaandonatie kan u uw voorkeur – wel of niet potentiële donor zijn – kenbaar maken. U hoeft dit formulier enkel af te geven aan de dienst Bevolking bij uw gemeente, waar men het zal registeren in een databank. Het inschrijvingsformulier vindt u terug bij de brochure ‘Als mijn leven stopt, kan een ander verder’ en op www.beldonor.be.

 

Contact:

Luc Colenbie

0475 42 46 05