11 jan 2002 16:00

Verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuu
r