10 mrt 2021 10:27

Verkoop per opbod van een Ferrari en een McLaren op de site van Finshop

Finshop biedt momenteel twee exclusieve wagens te koop aan, een Ferrari en een McLaren.  De verkoop gebeurt via een webveiling op de site van Finshop. De wagens worden verkocht op vraag van de FOD Justitie.

De twee voertuigen te koop zijn:

  • Een Ferrari Maranello van 1999. De verkoop is voorbehouden aan beroeps uit de automobielsector.

Ref. 3/13569 – FERRARI MARANELLO – 106.055 km - Bouwjaar 1999 (Euro) | Fin Shop Belgium

  • Een McLaren MP4-12C van 2011.  

MCLAREN MP4-12C – 37.747 km - Bouwjaar 2011 (Euro 5) | Fin Shop Belgium 

De Finshops in Brussel, Gembloux en Bornem verkopen voor rekening van de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen roerende goederen die niet meer gebruikt worden door de openbare overheden (bureaumeubilair, informaticamateriaal, …), die door Justitie of door de Douane in beslag genomen of verbeurd verklaard zijn of die afkomstig zijn uit erfloze nalatenschappen en houtkaprechten.

De opbrengst van die verkopen bedroeg in 2020, 20,9 miljoen €.