29 nov 2002 17:00

Verkoop van gebouwen en terreinen van de Staat

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het verderzetten van de verkoopprocedure, in 2002, van gebouwen en terreinen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen en door de NV SOPIMA.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het verderzetten van de verkoopprocedure, in 2002, van gebouwen en terreinen van de Staat beheerd door de Regie der Gebouwen en door de NV SOPIMA.

Ter herinnering: op 9 oktober 2001 besliste de Ministerraad dat de verkoop van overheidsgebouwen en/of gronden in 2002 een netto-opbrengst van 205 miljoen euro zou genereren voor de schatkist. De verkoop van gronden van BIAC leverde dit jaar reeds 198 miljoen euro op, zodat nog 266 miljoen euro moet worden gerealiseerd. Een eerste luik heeft betrekking op de volgende gebouwen: - Gebouw Queteletplein 7- 1210 Brussel - Gebouw Wetstraat 9- 1000 Brussel - Gebouw Wetstraat 61 -63- 65 (de Lalaingstraat 10-12-14) - 1040 Brussel - Gebouw Troonstraat 62 -1050 Brussel - Gebouw Willem de Zwijgerstraat 34 - 1000 Brussel - Gebouw Sint-Lievenslaan 23 - 9000 Gent (AC Ter Plaeten) - Gebouw Graslei 14 - 9000 Gent - Gebouw Place Albert Ier - 6000 Charleroi (Tour Albert) - Gebouw Dagobertstraat 22 - 3000 Leuven - Gebouw Bondgenotenlaan 54 - 3000 Leuven - Gebouw Blijde Inkomststraat 20 - 3000 Leuven - Gebouw Britselei 64-66 - 2000 Antwerpen - Een onverdeeld gedeelte van gebouw Koningin Elisabethlei 24 - 2000 Antwerpen (Provinciaal Gouvernementshotel) - Gebouw Schermersstraat 42 - 2000 Antwerpen - Gebouwencomplex Rijksadministratief Centrum te Brussel - Gebouw Regentschapsstraat 52-54 te Brussel - Gebouw TOCOPRO - Louizalaan 233-255 te Brussel - Gebouw AMCA - Italiëlei 4 te Antwerpen. Een tweede luik heeft betrekking op de volgende gebouwen: - Brussel - Willebroekkaai 35/37 - Redersplein 2 - Luik - Boulevard d'Avroy 288/292 - Luik - Boulevard de la Sauvenière 73/75 - Verviers - Rue De Dison 134 - Aarlen - Place des Fusillés - Chimay - Place Léopold 12 - Bergen - Rue des Trois Boudins 1 - Rue des Arbalestriers 25 - Moeskroen - Rue de la Station 145 - Lessen - Rue Tramasure 12 - Boom - Jozef Van Cleemputplein 7 - Veurne - Peter Benoîtlaan 2/4 - Brugge - Gustave Vincke Dujardinstraat 4 - Oostende - Natiënkaai 9 De publiciteit voor deze verkoopprocedures werd gevoerd in kranten en tijdschriften en in het Staatsblad. De verkoopsdossiers werden klaargemaakt en werden door de geïnteresseerden aangekocht. Voor een aantal gebouwen werden reeds offertes ontvangen. Deze worden nu onderzocht.