18 dec 2015 17:56

Verlaagd btw-tarief voor het bouwen van sociale woningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over het verlaagd btw-tarief voor het bouwen van sociale woningen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft hoofdzakelijk tot doel de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 12% uit te breiden tot elke natuurlijke of rechtspersoon die een woning koopt of bouwt om te verhuren in het kader van het sociaal beleid. Hier worden zowel de particulieren, de vastgoedontwikkelaars als elke andere privaatrechtelijke persoon bedoeld.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven