02 feb 2024 15:46

Verlaagd plafond voor flexi-inkomsten voor ambtenaren in vervroegd pensioen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed dat de regels inzake flexi-jobs verstrengt voor vroeggepensioneerde ambtenaren.

Het systeem van de flexi-jobs is niet bedoeld om een verschuiving van de ene naar de andere arbeidsvorm te veroorzaken. Het is dan ook niet de bedoeling om ambtenaren door de uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs ertoe aan te zetten om hun rustpensioen vroeger op te nemen om vervolgens een flexi-job uit te oefenen.

De regels inzake cumulatie van een rustpensioen met beroepsinkomsten uit een flexi-job worden daarom verstrengd voor de personen die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt en evenmin een beroepsloopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen. Het grensbedrag voor beroepsinkomsten uit flexi-jobs wordt verlaagd tot 5.893 euro per jaar voor die groep gepensioneerden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten en aan de Raad van State.