19 dec 2003 16:00

Verlaagde BTW-tarieven

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

Het betreft de verlenging met twee jaar, namelijk tot 31 december 2005, van een maatregel van BTW-vermindering op bepaalde arbeidsintensieve diensten. Deze diensten zijn: renovatie en herstel van privé-woningen die minstens sinds vijf jaar bewoond zijn, het herstel van fietsen, schoenen, lederen artikelen, kledij en huislinnen. Een Europese richtlijn (**) laat de Lidstaten toe de effecten te testen van een BTW-verlaging op bepaalde diensten in termen van schepping van tewerkstelling en vermindering van het zwartwerk. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven. (**) richtlijn nr.1999/85/EG tot wijziging van richtlijn n°77/388/EEG van de Raad, betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting.