30 apr 1997 17:00

Verlaten verklaren van een minderjarige en overdracht van het ouderlij
k gezag