14 jul 2023 17:39

Verlenen van een staatswaarborg voor operaties van multilaterale ontwikkelings- en investeringsbanken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez een voorontwerp van wet goed inzake het verlenen van een staatswaarborg voor operaties van multilaterale ontwikkelings- en investeringsbanken.

België levert op dit moment financiële bijdragen aan multilaterale ontwikkelingsbanken (de Wereldbankgroep, de groep van de Aziatische Ontwikkelingsbank, de groep van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa) en aan de European Investment Bank (EIB).

De financiële bijdragen bestaan vandaag uit giften en concessionele leningen. Deze manieren van bijdragen vereisen echter de effectieve storting van bedragen, wat niet vanzelfsprekend is in tijden van budgettaire beperkingen, en zij zijn bovendien verbonden aan tijdrovende procedures.

Het voorontwerp creëert daarom de mogelijkheid om bijkomend financiële bijdragen te leveren onder de vorm van een staatswaarborg. Dit biedt België een manier om middelen te verschaffen zonder effectieve stortingen te moeten doen en dus zonder onmiddellijk de begroting te bezwaren. België zal namelijk door het geven van een waarborg een (deel) van het risico overnemen, waardoor de multilaterale banken minder kapitaal moeten reserveren en waardoor er dus extra ruimte vrijkomt om andere operaties te financieren.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.