26 mei 2023 16:48

Verlenging beschermingsmaatregel remgeld niet-elektronisch Globaal Medisch Dossier

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het recht op vermindering van remgeld verlengt voor patiënten van wie het Globaal Medisch Dossier (GMD) werd geopend door een huisarts die niet is overgeschakeld op elektronisch GMD-beheer.

Het betreft een verlenging met 2 jaar, tot en met 31 december 2024. De maatregel dient om te voorkomen dat patiënten het recht op vermindering zouden verliezen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.