18 nov 2022 16:22

Verlenging concessieovereenkomsten kranten en tijdschriften

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne de verlenging van de concessies voor de bedeling van erkende kranten en tijdschriften goed.

In 2015 werden twee concessieovereenkomsten gesloten tussen de Belgische Staat en bpost voor de bezorging van zowel erkende kranten als tijdschriften.

De huidige concessieovereenkomsten lopen af op het einde van dit jaar. Er werd beslist om de lopende concessies te verlengen met twaalf maanden via een bijakte aan de huidige overeenkomsten.