15 jul 2022 19:09

Verlenging concessies voor windparken in zee

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed over de verlenging van de maximale duur van domeinconcessies voor windparken in de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee.

Momenteel voorziet de wet concessies voor windparken op zee van maximum dertig jaar, waarin zowel de bouwfase, exploitatiefase en de ontmantelingsfase begrepen moeten zijn.

Dit voorontwerp van wet verlengt de maximale duur van de domeinconcessie van dertig naar veertig jaar. De verwachting is immers dat de windturbines een technische levensduur zullen hebben tot gemiddeld vijfendertig jaar. Gelet op de duur van voorbereidende werkzaamheden, bouw en verwijdering van ongeveer vijf jaar, sluit een concessieduur van veertig jaar aan bij deze verwachte technische levensduur.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.