03 mei 2024 17:51

Verlenging financiële tegemoetkoming voor geconventioneerde vroedvrouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van een financiële tegemoetkoming voor geconventioneerde vroedvrouwen.

Het ontwerp beoogt de voorwaarden, nadere regels en het bedrag vast te leggen waaronder het RIZIV een financiële tegemoetkoming toekent voor wat betreft het jaar 2024. De tegemoetkoming bedraagt 975,49 euro.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.