16 jun 2023 17:02

Verlenging huur van gebouwen voor de vredegerechten van Schaarbeek en Laken

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het afsluiten van een bijakte van verlenging voor de huur van het gebouw dat het vredegerecht van Schaarbeek huisvest, en het huurcontract stilzwijgend te verlengen voor het gebouw dat het vredegerecht van Laken huisvest.

De FOD Justitie liet de Regie der Gebouwen weten dat de voorziene hergroepering van vredegerechten in Brussel voorlopig niet doorgaat. Deze fusie zou het mogelijk maken om de 19 kantons te groeperen in 6 polen en zo het aantal bezette gebouwen en dus de oppervlakte te verminderen.

De FOD Justitie gaf aan dat het binnenkort vertrekt uit het gebouw dat het vredegerecht van Laken 1 huisvest. Er werd daarom een brief naar de eigenaar gestuurd om het huurcontract op 31 mei te beëindigen.